1. Prvým a najdôležitejším krokom je analýza miesta výstavby jazierka. Do úvahy by sa mala brať veľkosť plochy záhrady a následne by sa mala určiť primeraná plocha výstavby jazierka, aby to v konečnom dôsledku vyvolávalo prirodzený dojem. Dôležité je, aby sa na určenom mieste striedal tieň so slnečným žiarením a aby v okolí jazierka neboli vysadené opadavé stromy, ktoré by hladinu jazierka znečisťovali.
 2. Znázornenie tvaru jazierka môžeme vykonať pomocou piesku alebo farebného označovača a následne sa na vyznačenú plochu pozrieť z výšky a v prípade potreby požadovaný tvar jazierka doladiť. V tomto kroku si tiež stanovíme rozmery jazierka a to šírku, dĺžku, počet kaskádovitých schodíkov a ich jednotlivú hĺbku, aby sme dospeli k potrebnému množstvu ochrannej a jazierkovej fólie.
 3. Začíname s výkopom jazierka. Výkop realizujeme vrstvu po vrstve. Všetky vzniknuté schodíky musia byť dostatočne široké, aby sa na nich udržali koše s vodnými rastlinami. Premýšľať musíme aj o tom, aby sme nevytvárali zbytočne veľa plytčín, pretože sa na nich časom začnú tvoriť riasy. Každá plocha schodíkov by mala byt vysadená. Steny jazierka tvarujeme tak, aby ich bolo možné vyložiť kameňmi.
 4. Uistíme sa, či sme vzniknutý výkop zbavili všetkých ostrých predmetov (kamene, korene), ktoré by mohli jazierkovú fóliu poškodiť. (1m3 vody = 1000 kg). Ideálna hĺbka jazierka pre prezimovanie zarybnenia je 1,5 m a viac.
 5. Je potrebné vykonať zabezpečovacie opatrenie proti klesaniu okrajov jazierka. Najvhodnejšie je natĺkanie drevených kolíkov a následne pripevnenie závlahovej hadice po celom obvode jazierka. Ďalej skontrolujeme, či sa všetky brehy nachádzajú v rovine. Na pomoc nám poslúži vodováha a stavebná šnúra.
 6. Nasleduje vyloženie jazierka ochrannou fóliou. My preferujeme flisovú podkladovú fóliu plošnej hmotnosti 300g/m2. Predstavuje ideálnu ochranu a zvyšuje mechanickú odolnosť PVC fólie proti prepichnutiu. Vhodné je túto fóliu spojiť teplovzdušnou pištoľou, aby sa nám pod PVC fóliou nerolovala.
 7. Pripravíme si PVC fóliu, ktorú budeme osádzať od stredu jazierka k jeho okrajom. Dôležité je zabezpečiť, aby sa v okolí jazierka nenachádzali žiadne ostré predmety a aby sme mali dostatok pomocníkov pri jej naťahovaní. Musíme taktiež dbať na to, aby sme nepoškodili vybudované plošiny.
 8. Na natiahnutú fóliu môžeme napúšťať prvé litre vody aby došlo k jej vyrovnaniu. Aby sme sa uistili, či je fólia v nepoškodenom stave, môžeme jazierko kompletne napustiť a po dobu dvoch dní sledovať jeho hladinu.
 9. V ďalšom kroku sa pustíme do zakrývania brehov. Na výber mame z možností kamienkovej fólie alebo brehy jednoducho vyložíme kameňmi. Ak si zvolíme kamienkovú fóliu, podklad je potrebné kvalitne odmastiť. Ukladáme ju v pásoch kde vrchnú časť musíme prilepiť o povrch PVC fólie.
 10. Ukotvenie fólie patrí k jedným z najdôležitejších krokov postupu výstavby. Odporúčame nechať až 50cm fólie vytŕčať z brehov jazierka. Následne vykopeme jamu pozdĺž fólie, osadíme ju do vnútra jamy ktorú následne aj s fóliou zakopeme a zaťažíme kameňom a tak zamedzíme jej ďalšiemu zosúvaniu.
 11. Plytké zóny a brehy môžeme vysypať vymývaným štrkom frakcie 10 – 15 cm, čo značne uľahčuje údržbu jazierka.
 12. Nasleduje zavedenie filtračného systému, ktorý obsahuje prietokový filter, filtračné čerpadlo, UV lampu sací kôš a skimmer. Tieto komponenty pospájame jazierkovou hadicou. Sací kôš alebo skimmer napojíme na nasávanie duálneho čerpadla a tak docielime vhodnú cirkuláciu. Prietokovú filtráciu osádzame do požadovanej roviny pričom je hlavné, aby sa nachádzala nad úrovňou vody v jazierku, čo zabezpečí vytekanie prefiltrovanej vody samospádom.
 13. Po nainštalovaní potrebnej technológie dopúšťame vodu, ktorú necháme niekoľko dní odstáť. V prípade, ak ide o vodu zo studne, aby sa okysličila a ak o vodu z vodovodu, aby sa zbavila chlóru. Následne môžeme do jazierka aplikovať štartovacie baktérie.
 14. Filtráciu môžeme zakopať do zeme alebo zamaskovať kameňmi resp. výsadbou. Nesmieme však zabudnúť na priestor pre vyčistenie filtra.
 15. Dôležitou súčasťou správne fungujúceho jazierka je vhodný výber a výsadba vodných rastlín. Môžeme ich zasadiť do rôznych výsadbových košíkov alebo jutových vriec.