Na to, aby sme mohli vykonať zimnú prípravu jazierka, je potrebné uskutočniť jesennú údržbu, ktorá zahrňuje:

  • Aplikovanie jesenných resp. zimných baktérií
  • Odstránenie rias a odumretých zvyškov vodných a pobrežných rastlín
  • Vysávanie kalu a bahna z dna jazierka
  • Podpora imunity zarybnenia vhodnými vitamínmi
  • Prikrytie jazierka ochrannou sieťou


Ryby

 V momente, keď sa teplota vody dostane pod hranicu desiatich stupňov, dochádza k spomaleniu metabolizmu rýb a to má za následok skutočnosť, že ryby viac potravu neprijímajú. Zdržujú sa na dne jazierka, kde je teplota vody najvyššia, preto je hĺbka veľmi dôležitá (min. 1,5 m). Počas zimných mesiacov dochádza v jazierku k rôznym rozkladovým procesom organickej hmoty na organický odpad. Preto je dôležité urobiť na hladine otvor, aby sa neudržiavali v jazierku jedovaté plyny a aby sa voda okysličovala a tak nedošlo k uduseniu rýb. Otvor však nikdy nesekáme priamo do ľadu, pretože môže dôjsť k poškodeniu fólie alebo zdraviu rýb vzniknutými otrasmi. Na zabezpečenie otvoru slúžia technologické prostriedky ako napríklad plavák s čerpadlom ICEfree 4 Seasons (do – 20˚C), ohrievač ICEfree Thermo 220/300 alebo polystyrénové plaváky Ice Preventer (do – 5˚C), pri ktorých odporúčame použiť okysličovač.


Zimné baktérie

V prvom rade slúžia na posilnenie imunity zazimovaných rýb a taktiež zabezpečujú urýchlený rozklad organických látok (zvyšky rastlín, lístie a pod.) a sedimentov. Výhodou je, že dokážu fungovať aj pri znížených teplotách vody a to aj bez slnečného žiarenia.


Rastlinstvo

Vodné rastliny sú na zimnú údržbu zo všetkých prvkov jazierka najmenej náročné. Jediný problém môže nastať, ak neumiestnime lekno do dostatočnej nezamŕzajúcej hĺbky, kedy môže dôjsť k jeho zamrznutiu. Ostatné vodné rastliny odporúčame v jesenných mesiacoch ostrihať 5-10 cm nad hladinou.


Technológia

V zimných mesiacoch dochádza k obmedzeniu biologickej aktivity, čo nám dovoľuje značnú časť použitej technológie z jazierka odstrániť. Časti ako filter a UV lampu je potrebné kompletne rozobrať a vyčistiť od zakalenia a od vodného kameňa. V prípade čerpadiel sa riadime podľa inštrukcií daného typu. Niektoré je potrebné z vody odstrániť, iné zase môžeme v jazierku ponechať. Nesmieme však zabudnúť na odstránenie vodného kameňa použitím prípravku na to určeného. Túto údržbu čerpadiel vykonávame v zime alebo skoro na jar. Statický skimmer si vyžaduje odstránenie vrchnej časti, čím zamedzíme jeho zamrznutiu, plávajúci je zase potrebné z hladiny odstrániť.  V čase začínajúcich mrazov a sneženia odstránime ochrannú sieť, ktorú sme na jeseň použili.