fbpx

Realizácia záhrad

Ponúkame kompletné realizácie súkromných záhrad
ale aj firemných reprezentačných plôch, jazierok, kamenných skaliek,
okrasných a kvitnúcich záhonov, zakladanie trávnikov a pod.

Go Button
VÝKOPOVÉ PRÁCE A TERENNÉ ÚPRAVY
Vyrovnanie pozemku, vyčistenie od starej vegetácie, príprava terénu pre ďalšie realizácie ako napr. jazierka, altánky alebo skalky.
Go Button
TVORBA ZÁHONOV A VÝSADBA RASTLÍN / STROMOV
Ide o živé ploty, ovocné a okrasné stromy, kvitnúce záhony, úžitkové záhony a pod.
Go Button
VÝSADBA TRAVNIKA
Realizujeme výsadbou kobercového trávnika alebo výsevom osiva.
Go Button
KAMENNÉ MÚRIKY A GABIÓNY
Môže ísť o schody , menšie múriky alebo oporné steny, nášľapné kamene.
Go Button
JAZIERKA A VODNÉ PRVKY
Jazierka, potoky, vodné steny, vodopády a iné.
Go Button
SKALKY
Vytvárame nielen estetické skalky ale často aj ako spevnenie svahov a podobne